Administratorem danych osobowych jest OW PIRAT Usługi Gastronomiczno-Hotelarskie Mirosław Szymanek
z siedzibą w Ustroniu Morskim (ul. Bolesława Chrobrego 5, 78-111 Ustronie Morskie), zwany w dalszej części „my”.

Wasze dane przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie rezerwacyjne oraz przedstawienie warunków, w tym kalkulacji ceny pobytu. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Art. 6 pkt 1) lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Wasze dane osobowe udostępnimy jedynie dostawcy usług informatycznych, aby możliwe było ich przesłanie do OW PIRAT. Nie będą one przekazywane do państwa trzeciego. Będziemy je przetwarzać i przechowywać przez okres czasu niezbędny do udzielenia odpowiedzi, ewentualnego zakończenia procesu rezerwacji oraz przez okres pobytu w OW PIRAT.

W każdej chwili możecie uzyskać dostęp do Waszych danych, dokonać ich poprawy, usunąć lub ograniczyć zakres danych, które będziemy mogli przetwarzać. Możecie również sprzeciwić się przetwarzaniu oraz
w każdej chwili możecie cofnąć zgodę na ich przetwarzanie. Gdy uznacie, że Wasze dane nie są u nas przechowywane zgodnie z wymogami prawa, wówczas możecie złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane podajecie dobrowolnie, ale gdy nie wyrazicie zgody na ich przetwarzanie, to nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze zapytanie i przedstawić Wam warunków rezerwacji lub kalkulacji pobytu
w OW PIRAT.

Decyzji w Waszej sprawie nie będziemy podejmować automatycznie, każde zapytanie zostanie obsłużone przez naszego pracownika oraz nie będziemy profilować Waszych danych.